CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE HORTALEZA 
HORTALEZA ACCESIBLE SPORT CENTRE

SEGUNDO PREMIO EN CONCURSO DE IDEAS
SECOND PRIZE IN OPEN ARCHITECTURAL COMPETITION

ARQUITECTOS / ARCHITECTS
Eduardo Pesquera González
Jesús Ulargui Agurruza
(Pesquera Ulargui arquitectos slp)
PROMOTOR / CLIENT

Ayuntamiento de Madrid
UBICACIÓN / LOCATION
Madrid
CONCURSO / COMPETITION
2008